Upozornění: od 17. 12. 2018 dochází ke změně sídla naší kanceláře. Najdete nás na adrese Dobrovského 422/3

Nová Zelená Úsporám - a jak to vidí energetický specialista?

Program Zelená úsporám byl pro žadatele velmi výhodný, bylo možné dosáhnout i vyššího výnosu dotace, v některých případech se mohlo jednat až o 60-70% vložených nákladů do zateplovacích prací a do renovace domu. Požadavky kladené jak na tloušťky izolací, tak také na projektovou dokumentaci a podklady prokazující úsporu energie byly poměrně benevolentní. Bylo možno uplatnit nárok i na tzv. „Dílčí zateplení“, což bylo možné například jen na výměnu oken a zateplení další konstrukce domu (například strop pod nevytápěnou půdou). Pro žadatele tedy velmi výhodný program, pro zpracovatele už méně, protože se některé požadavky SFŽP měnily za pochodu a nekladl se příliš důraz na informovanost odborné veřejnosti, tudíž pro zpracovatele podkladů místy nepřehledné a zmatečné jednání se Státním fondem. Nicméně pokud tuto vlnu shrnu v jednom slově – označím ji jako výhodnou a dobrou. Méně dobrý byl její konec, kdy jsme tu měli tisíce žadatelů v nejistotě, téměř dvouleté, zda dostanou své prostředky vyplacené. Nicméně Státní fond životního prostředí se srovnal i s touto komplikací a ten, kdo splnil podmínky programu, dostal dotaci proplacenu. Jednoznačným pozitivem, který program přinesl sem, do naší České republiky, je pozitivní vnímání do té doby nepoužívaných a pro běžného uživatele „příliš velkých“ tlouštěk tepelných izolací. Zkrátka a dobře, program fungoval také jako osvěta, dnes se již nikdo nad 140 mm grafitového polystyrenu na fasádě nepozastavuje, totéž je možné prohlásit o tloušťce tepelné izolace ve střechách.

V letech 2013-2014, již hovoříme o programu Nová Zelená Úsporám, se jednalo o programy, které se vyznačovaly velmi přísnými požadavky a poměrně malou výnosností. Stávalo se nám, že i při namodelování poměrně kvalitního zateplení stavby, jsme nebyli schopni na dotaci dosáhnout, nebo klient sám od realizace ustoupil. Zkrátka a dobře poměr vložených prostředků do stavebních úprav ku výnosu z dotace nebyl příliš výhodný. Ze strany SFŽP probíhala také poměrně přísná a podrobná kontrola všech žádostí. Nebylo výjimkou, že jsme od podání žádosti obdrželi akceptaci žádosti v horizontu blížícím se jednomu roku. Výzvy byly navíc časově omezeny – což bylo nepříjemné jak pro klienty, tak také pro nás zpracovatele. Nicméně velmi pozitivně hodnotím v té době dotační počítadlo, které bylo dostupné na stránkách programu.

V roce 2015, 2. Výzva – znamenala podstatnou změnu požadavků. I když to mnohým nepřipadá, došlo k jejich přehodnocení, a dotace byla dosažitelná i pro běžnou klientelu, to také znamenalo rapidní nárůst zájmu ze strany žadatelů. Vrátilo se nám nazpět tzv. Dílčí zateplení, i když musím dodat, že jeho požadavky jsou poměrně velmi přísné, proto není tolik využívané jako komplexní zateplení. Tato výzva byla v běhu tedy poměrně krátkou dobu, ukončena byla v průběhu července 2015.

Nová Zelená Úsporám, 3. Výzva – tady se konečně povedlo vytvořit poměrně stabilní prostředí, což zaručuje plynulý chod programu. Zájem o dotační titul neopadá ani po třičtvrtě roce, žádosti jsou podávány plynule. Pokud zhodnotím aktuální třetí výzvu, jedná se opět o poměrně výhodnou záležitost. Žadatelům poskytuje sice maximálně 50% z uznatelných nákladů, ale i tato výše je velmi slušná. Nejvýhodnější je samozřejmě u stávajících objektů řešit tzv. Komplexní zateplení, a to co do vložených nákladů a zpětné návratnosti.

Co hodnotím jednoznačně pozitivně, je propojení dotačního titulu v oblasti „A“ – týkající se stávajících rodinných domů s tzv. velkou rekonstrukcí a celkovou renovací stávající budovy. Tady se s ohledem na současné tepelně-technické požadavky a legislativu z pohledu investora nejedná o žádné tragické vícenáklady vložené do stavby, nicméně je možno dosáhnout lepší návratnosti a poměrně příjemného příspěvku v konečné fázi například na dozařízení domu, či na snížení úvěru.

 

Pokud budu hodnotit tento dotační titul, ale z pohledu dotační oblasti „B“, tedy výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, tady se jedná o poměrně specifickou věc. Nemůžete počítat s tím, že Vás to nebude stát žádné peníze vložené do stavby navíc. Ano, vícenáklady tu jsou, ale pokud je snížíme o dotační prostředky a připočteme k tomu jednoznačně vyšší uživatelský komfort, který si potom ve svém domově budete užívat, jedná o taktéž z mého pohledu jednoznačně o pozitivní věc. Je však nutno počítat s tím, že novostavbu pro dotační oblast „B“ nepostavíte bez :

  • řízeného větrání,
  • větších tlouštěk izolací oproti konvenční stavbě (nicméně s ohledem na dnešní požadavky legislativy se nejedná o velké navýšení),
  • kvalitních výplní otvorů (tady to opět není otázka peněz, ale spíše vhodného výběru)
  • doladění tzv. primárních energií (i tady je možné nalézt cenově dostupné řešení).

 

Pokud máte o dotaci v oblasti „B“ zájem, doporučujeme nás kontaktovat ještě před zahájením práce na projektové dokumentace. Ne každý je schopný takový dům projekčně zvládnout tak, aby splnil podmínky dotace. Naše kancelář se jako jedna z mála zabývá také touto dotační oblastí.

 

Zpět na seznam aktualit

Copyright © 2016 Jprojekce.cz | Webdesign: IR-webdesign.com | Odkazy | Seznam referencí

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace