Upozornění: od 17. 12. 2018 dochází ke změně sídla naší kanceláře. Najdete nás na adrese Dobrovského 422/3

Proč průkaz energetické náročnosti budovy?

Asi každý člověk, který si jde v dnešní době kupovat nový elektrospotřebič, se velmi zajímá o jeho štítek a energetickou kategorii daného spotřebiče. Také si novou pračku kupujete nejhůře v kategorii A? Nejlépe A+ a čím více +, tím lépe…

Je otázka, proč je v současné době velmi málo investorů, kteří se podobně zamyslí nad koupí nemovitosti. Mnoho prodávajících i kupujících bere povinnost zpracovat a předat průkaz energetické náročnosti budovy jako zbytečnou finanční i administrativní zátěž, místo toho, aby je vedla k následujícímu zamyšlení:

„Ano, mám finance na pořízení nové nemovitosti, případně budu mít peníze zajištěny hypotékou, kterou budu dalších 20 let splácet. Budu ale u toho mít také finance na provoz budovy??“

PENB není administrativní zátěží, ale nástrojem, jak nás naučit přemýšlet i nad náklady na provoz budovy. Energetický specialista není člověk, který se na Vás vydělává, ale osoba, která je Vám schopna poradit, jak náklady na provoz budovy snížit.

 

Proč je tedy nutné respektovat a plnit povinnosti týkající se energetické náročnosti budov?

Jak je všeobecně známo, budovy spotřebovávají přibližně 40% energie spotřebovávané v zemích evropské unie. Z toho je cca 28% použito k jejich vytápění.

Naši předkové se do konce 19.století a začátkem 20.století chovali ke svému životnímu prostředí relativně šetrně. Ano, stavby nedosahovaly takových tepelně-technických parametrů, jaké jsou požadovány nyní, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nebyli tak nároční na komfortní vnitřní prostředí, jako my. K pobytu v domě jim v zimním období stačilo vnitřních 16-18°C, nevytápěly se všechny místnosti, na půdy se na zimu ukládalo seno, atd.

Druhá polovina 20.století je však ve znamení velkého technického a průmyslového pokroku, což bohužel na druhou stranu nepřineslo zodpovědný přístup k návrhu staveb z pohledu energetické náročnosti. Týká se to zejména staveb projektovaných a stavěných od 50.-tých let minulého století až do jeho závěru. Tyto stavby jsou velmi typické vysokými hodnotami součinitele prostupu tepla Un u jednotlivých konstrukcí, dále u nich funguje v poměrně vysokém měřítku infiltrace – ztráta tepla netěsnostmi mezi konstrukcemi, netěsnostmi oken a dveří. Nevěnovala se také příliš velká pozornost úspornosti technických systémů v budově – zejména vytápění a ohřevu teplé vody. A to vše při vysokých nárocích na vnitřní prostředí, návrhová teplota pobytových místností je 20°C, ale mnoho uživatelů vytápí na teplotu vyšší a to až 24°C.

Toto vše vede bohužel k příliš vysokým nákladům na provoz budovy. U typického rodinného domu, který není zateplený, se potom dostáváme na roční náklady na ohřev TV a vytápění až mezi 60-80 tis. Kč. Oproti tomu, stavba, která je zateplena, má upravený a odpovídající zdroj vytápění, může mít roční provoz v rozmezí 25-30 tis. Kč.

V poměru k pořizovací ceně domu a k předpokládaným nákladům na jeho provoz se v případě pořízení PENB jedná o vícenáklad poměrně nepatrný. Nemyslíte?

Něco málo ze současně platné legislativy:

Povinnost zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy není novou záležitostí. Byla požadována dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií již od 01.01.2009, kdy byl PENB přikládán především jako příloha projektové dokumentace pro stavební řízení. Plnit tuto povinnost měl stavebník, vlastník budovy, či společenství vlastníků.

V roce 2009 probíhala v Evropském parlamentu poměrně intenzivní jednání ohledně revize směrnice o energetické náročnosti budov. Výsledkem jednání byla revize směrnice, kterou 15.dubna 2010 schválila Rada EU. Tato směrnice byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie 18.06.2010, pod názvem: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/Eu ze dne 19.května 2010 o energetické náročnosti budov.

V jejím důsledku potom přicházejí další změny naší legislativy, a to zejména zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích předpisů, zákonem č. 318/2012 Sb., který zavádí onu velmi diskutovanou povinnost zpracovávat a dokládat průkaz energetické náročnosti budov i v dalších případech, nejen pro výše zmíněné stavební řízení.

Další novela tohoto zákona byla vydána v roce 2015, a to jako zák. č. 103/2015, Sb., která některé povinnosti dané předchozí novelou dále upravuje.

 

Aktuálně je nutno předkládat, nebo nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budov v těchto případech:

  • Při výstavbě nových budov a dále při změnách dokončených budov
  • Pro budovy užívané orgány veřejné moci (od 01.07.2013 pro budovy s energeticky vztažnou plochou ≥ 500 m2 a od 01.07.2015 také pro budovy s EVP ≥ 250 m2), u těchto budov také platí povinnost umístit PENB v budově na místě určeném prováděcím předpisem
  • Při prodeji budovy, nebo při jejím pronájmu, tato povinnost platí od 01.01.2016 také pro ucelené části budov (tou je myšlena mimo jiné také bytová jednotka).
  • zajištění uvedení klasifikační třídy ukazatele již v reklamních a informačních materiálech (je tedy vhodné nechat si zpracovat PENB při prodeji budovy již v momentě, kdy zadáváte nemovitost do inzertních serverů, nebo podepisujete smlouvu s realitní kanceláří)

 

Zpět na seznam aktualit

Copyright © 2016 Jprojekce.cz | Webdesign: IR-webdesign.com | Odkazy | Seznam referencí

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace