Upozornění: od 17. 12. 2018 dochází ke změně sídla naší kanceláře. Najdete nás na adrese Dobrovského 422/3

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015+

Programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám – 2.výzva a Nová zelená úsporám
– 3. Výzva, se věnujeme již od jeho prvopočátku, a to od roku 2009, kdy byl
vyhlášen v naší republice úplně poprvé.

Projekční činnost

Nová Zelená Úsporám, 3.výzva – nabídka služeb:

Nová Zelená Úsporám

Programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám – 2.výzva a Nová zelená úsporám – 3. Výzva, se věnujeme již od jeho prvopočátku, a to od roku 2009, kdy byl vyhlášen v naší republice úplně poprvé. Bližší informace o jednotlivých výzvách najdete v sekci Rekapitulace vývoje dotačního programu Zelená Úsporám a Nová Zelená Úsporám v kostce a Nová Zelená Úsporám - a jak to vidí energetický specialista?

V rámci programu Nová Zelená Úsporám 2015, 3. Výzvy Vám nabízíme následující služby:

 • prohlídku stavby a tzv. předběžnou kalkulaci dotace (ta probíhá v obdobném režimu jako zpracování PENB, proto je takto také ohodnocena, a to v případě, že v žádosti o dotaci pokračovat nebudete)
 • po podpisu smlouvy a plných mocí zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, tedy podkladů pro řádné podání žádosti (bez uzavřené a dokončené žádosti není možné ji zaregistrovat)
 • zajištění akceptace dotace (končí obdržením tzv. akceptačního dopisu)
 • poradenský servis v průběhu realizace vlastních stavebních prací (zejména z pohledu dodržení požadavků NZÚ 2015+)
 • poradenský servis v průběhu dokládání realizace žádosti

Oblasti, jimiž se zabýváme, jsou zejména oblast „A“, zabývající se snižováním energetické náročnosti stávajících rodinných domů, a dále oblast „B“, týkající se výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Pokud hodláte k oblasti „A“ čerpat i dotaci z oblasti „C“ (výměna zdroje vytápění, instalace solárních kolektorů, instalace FV systémů, instalace nuceného větrání), je vhodné ji řešit společně s hlavní oblastí „A“, a to v jedné žádosti. Tady zpracování potřebných projekčních podkladů zprostředkováváme a koordinujeme s hlavním projektem.

V oblasti „B“, jsme schopni nabídnout následující:

 • projekt ve fázi studie
 • projektovou dokumentaci pro DÚR+DSP
 • kalkulaci a propočet dotace, PENB
 • energetické hodnocení budovy pro dotační řízení
 • rozpracování projektové dokumentace tak, aby byly splněny podmínkyprogramu
 • zajištění a koordinaci specializací (vytápění a ohřev TV, VZT) s ohledem na primární energie
 • zprostředkujeme provedení BW testu
 • poradíme s výběrem stavebního materiálu, oken a dveří, s celkovou koncepcí stavby

Copyright © 2016 Jprojekce.cz | Webdesign: IR-webdesign.com | Odkazy | Seznam referencí

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace