Upozornění: od 17. 12. 2018 dochází ke změně sídla naší kanceláře. Najdete nás na adrese Dobrovského 422/3

Nabízíme

Nabízíme komplexní služby v oboru projektování pozemních staveb a inženýrské činnosti, zpracování PENB (průkazů energetické náročnosti budov), tepelně-technické výpočty, energetické posudky, zpracování podkladů a zajištění dotace v programu Nová Zelená Úsporám

Projekční činnost

Projekční činnost

  • Úspěšné zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení je poměrně složitý a leckdy také zdlouhavý proces. Zahrnuje nejen zpracování samotné projektové dokumentace včetně zajištění a koordinace jednotlivých specializací, ale také velmi podstatnou část, a tou je inženýrská činnost. Inženýrská činnost spočívá v zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a také v samotném územním rozhodnutí i stavebním povolení, kdy do procesu vstupuje již sama instituce stavebního úřadu.

Jedná se o proces, který se Vám může zdát složitý a zdlouhavý, nicméně s ohledem na skutečnost, že se svojí stavbou budete žít následující desítky let, není úplně vhodné jej neuměřeně urychlovat a zkracovat. Co se týká samotné inženýrské činnosti, tam se jedná o pevně stanovené časové lhůty, které většinou urychlit úplně nelze.

Průkaz energetické náročnosti budov

Povinnost zajistit zpracování PENB vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v aktuálním znění a z aktuálních prováděcích předpisů. Povinnosti je nutno splnit zejména při prodeji / pronájmu budovy, či její ucelené části, dále v případě stavebního řízení (nové stavby i pro objekty procházející stavebními úpravami), a další. Pokud si nejste jisti, zda se povinnost nevztahuje také na Vás, kontaktujte nás.

 

Zajišťujeme zpracování PENB pro soukromé osoby, obce, státní subjekty, podnikatelské subjekty, z našich referencí uvádíme – např.

  • Obec Hoštice-Heroltice, Obec Tučapy, Obec Komořany, Obec Rostěnice-Zvonovice, Obec Vyšní Lhoty, ….
  • Budovy základních a mateřských škol
  • Administrativní a obchodní budovy
  • Bytové domy, rodinné domy – prodej / pronájem, stavební řízení

Nízkoenergetické a pasivní domy

  • Pasivní domy:

O pasivních domech existuje řada nepravdivých mýtů – například, že se jedná o složitou a drahou stavbu, komplikované systémy vytápění, pokud máme v objektu řízené větrání, nesmíme otevírat samovolně okna, která musejí být nutně malá, atd..

My jsme však přesvědčení, že Pasivní dům je ideální volbou pro klienta, který si váží sám sebe, svého času i svých finančních prostředků. Nemusí se nutně jednat o přetechnizovanou záležitost, protože jak je známo, všeho moc škodí a v jednoduchosti je síla.

Snažíme se ke koncepci budovy přistupovat tak, aby byla vyzdvižena funkčnost a čisté linie stavby. Tento princip se snažíme uplatňovat i při návrhu vnitřních systémů – jak otopného, ohřevu TV, tak také návrhu řízeného větrání.  

 

 

  • Budova s téměř nulovou spotřebou energie:

V současnosti se jedná o termín a pojem, který je teprve postupně uváděn do praxe. Nicméně při bližším rozboru se budova s téměř nulovou spotřebou energie velmi blíží pasivnímu domu. Co je velmi důležité, je postupné nabíhání povinnosti návrhu a realizace budovy s téměř nulovou spotřebou energie, zejména pro veřejné budovy. Tato povinnost je pro vybrané budovy v platnosti již v současné době!!!

Doporučujeme kontaktovat energetického specialistu již ve fázi přípravy studie objektu, minimalizujete si tak vícenáklady jednak pro zpracování projektové dokumentace a jednak pro samotnou realizaci stavby

Copyright © 2016 Jprojekce.cz | Webdesign: IR-webdesign.com | Odkazy | Seznam referencí

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace